ОС Димитровград прие Местен антикорупционен план на общината за периода 2017 – 2021 г.

На днешното заседание на Общинския съвет на община Димитровград, съветниците в местния парламент приеха Местния антикорупционен план (МАП) на общината за периода 2017 – 2021 г.

Общата цел е прозрачност в работата на органите в местното самоуправление, институции и служби, чийто основател е община Димитровград, както и прозрачност в бюджетните разходи и адекватна реакция на гражданското общество и медиите в предизвикателствата в корупционните действия.

МАП е създаден по модел, изготвен от страна на Агенция за борба срещу корупция, с подкрепа и сътрудничество с Постоянна конференция на градове и общини – Асоциация на градове и общини. Важно е да се отбележи, че според Акционния план в глава 23 от преговорите за присъединяването към ЕС е осигурено Агенция за борба срещу корупцията да изготви този модел.

На сесията бяха приети и отчети за работа с финансови отчети за миналата година на следните институции, потребители на бюджета: Център за култура, Народна библиотека „Детко Петров“, Спортно туристически център Цариброд, Център за социални дейности и Здравен дом. Също така, бяха приети и отчетите за работа за 2017 г. на Съвета за здравеопазване и Общинската администрация.

На днешното редовно заседание бяха приети и решения за изменения в решението на Общинския съвет, за провеждане на системна дезинсекция и дератизация в Димитровградско, за отдаване под наем на строителни площи в публична общинска собственост, както и за намаляване последствията от градушка в селата Височки Одоровци и Гуленовци.

 А. Тодоров

Фото: Славиша Миланов

Текстът е част от проекта „Демократично общество – информиран гражданин “, който е съфинансиран от Община Димитровград в рамките на медийния конкурс за 2018 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

 

 

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар