UNS: Zbog manipulacija NUNS-a, NDNV-a i AM ubuduće samo pisani sporazumi

Udruženje novinara Srbije (UNS), kao najveće profesionalno udruženje novinara u zemlji, apeluje na rukovodstva NUNS-a, NDNV-a i Asocijacije medija da prekinu sa manipulacijama koje produbljuju nejedinstvo novinara i urušavaju ugled profesije.

Nečasno ponašanje rukovodstava NUNS-a, NDNV-a i AM u poslednjim pregovorima oko učešća udruženja u komisijama za sufinansiranje medijskih projekata zahteva da se novinarskoj zajednici, a posebno članstvu ovih organizacija, predoče sve manipulacije NUNS-a, NDNV-a i AM koje su kulminirale još jednim kršenjem postignutog dogovora, a isključivo na štetu novinara Srbije.

Stalno premišljanje, ispostavljanje novih uslova i odustajanje od postignutih dogovora, te tajni pregovori i dogovori sa vlastima iza leđa kolegama iz najvećeg udruženja, mesecima unazad uporno i istrajno sabotiraju bilo kakav zajednički nastup svih novinarskih udruženja prema vlastima. To za rezultat ima pogoršanje stanja novinarske profesije i urušavanje pregovaračkih pozicija novinara u razgovorima sa vlastima.

UNS je zarad kakvog-takvog jedinstva novinara u Srbiji prešao preko tajnih sastanaka predstavnika NUNS-a, NDNV-a i AM sa vlastima. UNS je, opet  zarad kakvog-takvog jedinstva profesije, prešao i preko obmana ovih udruženja kojima su pokušali da opravdaju tajne sastanke sa vlastodršcima o kojima se saznalo tek kada je vlast o njima obavestila javnost.

Jasno je koji mogu biti motivi vlasti da se ovakvim zakulisnim radnjama produbljuje već postojeći razdor i nepoverenje između novinarskih udruženja, ali koji su motivi NUNS-a, NDNV-a i AM?

Koji su motivi NUNS-a, NDNV-a i AM da godinama unazad svim vlastima, pa i ovoj aktuelnoj, daju alibi i podršku za odbijanje zahteva UNS-a da lokalne vlasti odvajaju 2 odsto budžeta za finansiranje lokalnih medija?

Koji su motivi NUNS-a, NDNV-a i AM da se odreknu prilike da dobiju više članova u komisijama za podelu novca za sufinansiranje medija i da, kako je UNS predložio a ministarstvo prihvatilo, izvrše nadzor nad radom komisija koje su već završile svoj posao?

Upravo to je bio prvobitni dogovor svih udruženja, na koji su rukovodioci NUNS-a i AM prvo pristali, da bi od njega odustali nekoliko sati posle sastanka s ministrom.  UNS se zarad cilja da sva novinarska udruženja zajedno učestvuju u radu komisija, jer i sada smatramo da je to najispravnije i najbolje za profesiju, odrekao jednog svog mesta u komisijama. I to su NUNS i AM prvo prihvatili.

Nekoliko sati kasnije od rukovodilaca NUNS-a i AM saznali smo da oni nemaju mandat da pregovaraju ni da odlučuju o stvarima o kojima su pregovarali. Saznali smo da nemaju mandat da predlažu ono što su predložili i sa čim se saglasio i UNS, a kasnije i ministarstvo pred koje su sva tri udruženja iznela zajednički predlog. Saznali smo i da ih ne zanima ni to što njihove kolege kojima novac koji čekaju znači mnogo, nekima možda i opstanak, čekaju da se oni dogovore sa samima sobom, pošto je to, izgleda, za njih najteži posao.

UNS je zato prinuđen da ubuduće sa ovim udruženjima eventualne dogovore i sporazume sklapa isključivo u pisanoj formi, sa njihovim predstavnicima koji za to imaju mandat.

Izvor: uns.rs

Тагове на публикацията
Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар