Pripadnici bugarske nacionalne manjine biraće 4. novembra 19 članova Nacionalnog saveta

Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina u Srbiji raspisani su 17. avgusta, a biće održani 4. novembra ove godine. Rok za predaju lista za neposredne izbore i zaključenje posebnog biračkog spiska je 19. oktobar u ponoć. Rešenje o zaključivanju posebnog biračkog spiska biće objavljeno dan kasnije u Službenom glasniku Republike Srbije, dok će konačan broj birača biće objavljen posle 1. novembra.

Nacionalne savete direktno će birati 18 nacionalnih manjina – albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipataka, madjarska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska i češka, dok će elektronskim putem svoje savete birati makedonska, ruska, hrvatska i crnogorska nacionalna manjina.

Nacionalni savet ima najmanje 15, a najviše 35 članova. U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva manji od 10.000 lica, nacionalni savet broji 15 članova, odnosno 35 ukoliko je broj veći od 100.000 lica. Savet može imati i 19, 23 i 29 članova u zavisnosti od rezultata sa popisa stanovništva.

Pripadnici bugarske nacionalne manjine biraće 19 članova Nacionalnog saveta. Prema podacima Republičke izborne komisije, do zaključenja ovog teksta nije proglašena nijedna izborna lista za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine, iako je predizborna kampanja već krenula.

RIK je doneo preporuku da se izborne liste podnose svakog radnog dana od 9:00 do 18:00 časova, uz najavu dan ranije do 17:00 sati. Ako se lista podnosi vikendom stranke treba da prijave podnošenje liste do petka u 17:00 časova.

Glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina se obavlja na biračkim mestima koje određuje i oglašava Republička izborna komisija, najkasnije 14. oktobra 2018. godine, za glasanje najmanje 100, a najviše 2.500 birača.

Republička izborna komisija određuje biračka mesta u saradnji sa opštinskim/gradskim upravama.

 A. Todorov

Foto: Slaviša Milanov

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар