Важно съобщение от ГК Ниш за студенти, приети във ВУЗ в България

Генералният консул на Р. България в Ниш г-н Едвин Сугарев уведомява студентите, че във връзка с необходимите документи при кандидатстване за виза тип „Д“ за студентите, приети във ВУЗ в България по ПМС № 103 от 31.05.1993 г., е необходимо да се информират и спазват всички законови изисквания.

Въпреки добрата воля на Генералното консулство в Ниш да спести на студентите разходите по извършването на превод и заверка на подписа на преводача на документите, които не са на български език, това не може да се осъществи.

Съгласно указания от МВнР всички документи, които не са на български език трябва да бъдат преведени и заверени със заверка на подписа на преводача, за да бъдат приети при подаване на документите в ГК Ниш по законосъобразност.

Ще се изисква валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да покрива целия период на планирания престой (180 дни) с минимален размер на покритие 30 000 евро и за студентите, приети във ВУЗ в България по ПМС № 103 от 31.05.1993 г., които при записване във висше училище се ползват от здравно осигуряване.

Застраховката трябва да покрива всички разходи, които може да възникнат във връзка с репартиране по медицински причини, за спешна медицинска помощ и/или болнично лечение по спешност или смърт на територията на Република България се съобщава още.

  A. Tодоров (Източник: Генерално консулство на Р. България в гр. Ниш)

Фото: Петър Виденов

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар