Избори за НС: Провъзгласена избирателна листа “Това сме ние“ – природно движение – Владимир Захарийев

С решение на Републиканската избирателна комисия, на 18 октомври т.г. е провъзгласена втора избирателна листа за избор на членове за Националния съвет на българското малцинство “Това сме ние“ – природно движение – Владимир Захарийев (“To smo mi“ – prirodni pokret – Vladimir Zaharijev).

Листата оглавява Владимир Захарийев, програмист, сегашен председател на НС на БНМ в Сърбия и кмет на община Босилеград. Вторият на листата е Владица Димитров, лекар специалист и кмет на община Димитровград.

На листата са общо 19 кандидати от Босилеград, Димитровград, Враня, Ниш и Сурдулица. От Димитровград, освен Димитров, на листата са още Славица Васов, икономист и Ангел Йосифов, лекар радиолог.

Избори за членове на Националните съвети на националните малцинства в Република Сърбия ще се проведат на 4 ноември.

  Източник: ФАР

Фото: архив на ФАР

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар