Đorđević: I sezoncima pravo na penziju

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da se novim zakonom o osiguranju prvi put uvodi pravo na penzijsko invalidsko osiguranje za kategoriju sezonskih radnika, tako da će radeći na takvim poslovima i oni steći pravo na penziju.

„Sezonski radnici u poljoprivredi koji rade na dan, dva ili duže, u zavisnosti od vremenskih prilika i sezone najčešće rade za nadnicu, bez ikakvog osiguranja i prava po osnovu rada, a ovim zakonom stiču pravo na penziju. Neće im se obustavljati isplata na novčane nadoknade kod Nacionalne službe za zapošljavanje, neće se skidati sa evidencije nezaposlenih, neće biti obustavljene isplate novčane socijalne pomoći u skladu sa propisima o socijlanoj zaštiti, tako da će svoj kućni budžet moći da dopune naknadom za sezonski rad“, naveo je Đorđević.

Đorđević je takođe istakao i da sezonski radnici ostvaruju prava na ograničeno radno vreme i pravo na odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor, kao i sva prava na bezbedne i zdravstvene uslove rada i zaštitu na radu.

 Izvor i foto: minrzs.gov.rs.

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар