Javna rasprava o prioritetima za predstojeći javni konkurs u sklopu projekta ReLOaD 11. februara u EOC-u

Opštinska uprava opštine Dimitrovgrad u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj objavljuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi o prioritetima za predstojeći javni konkurs koji se organizuje u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na zTapadnom Balkanu (ReLOaD). Prezentacija i rasprava o predloženim prioritetima biće održana u ponedeljak, 11. februara ove godine, u Edukativno obrazovnom centru u Dimitrovgradu. u periodu od 11:00 do 13:00 časova.

Organizatori skupa pozivaju sve organizacije civilnog društva/udruženja građana, pojedince, stručne službe, javne ustanove, neformalne organizacije i druge da uzmu učešće u javnoj raspravi o predloženim prioritetima.

Predloženi prioriteti sa podtemama su:

1. Podrška marginalizovanim grupama građana

 • Razvoj postojećih i uspostavljanje novih inovativnih usluga socijalne zaštite za marginalizovane kategorije društva
 • Podrška socio-humanitarnim aktivnostima.

2. Zapošljavanje

 • Podsticaj različitim oblicima preduzetništva;
 • Podrška suzbijanju sive ekonomije.

3. Mladi

 • Podrška programima koje sprovode OCD za mlade
 • Podrška drušvene participacije mladih
 • Neformalno obrazovanje

4. Turizam

 • Razvoj turističke ponude i sadržaja.

5. Očuvanje kulturne baštine

 • Podrška aktivnostima na očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa
 • Uspostavljanje i unapređenje manifestacija međunarodnog karaktera
 • Uređenje i promocija istorijskih lokaliteta i spomenika kulture.

Primedbe, predlozi i sugestije se mogu dostaviti elektronskim putem do 11. februara na adresu: [email protected] ili pisanim putem Opština Dimitrovgrad, Opštinska uprava, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj ”Za javnu raspravu o prioritetima u okviru ReLOaD projekta.”

Po okončanju postupka javne rasprave biće analizirane sve sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačinjen izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će biti objavljen na internet stranici opštine Dimitrovgrad.

 A. Todorov (Opštinska uprava opštine Dimitrovgrad)

Foto: Aleksandar Todorov

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар