“Forum za etničke odnose” održao je u Pirotu okrugli sto pod nazivom “Unapređenje zakonodavstva o slobodama i pravima nacionalnih manjina i njihovih pripadnika u Republici Srbiji”.

„Forum već dugo radi na popravljanju manjiskog zakonodavstva i sad već razgovaramo o konkretnim tačkama, koje u pojedinim zakonima treba menjati. Ovde je pre svega reč o Zakonu o slobodama i pravima nacoinalnih manjina i o upoterbi službenog jezika“ – rekao je direktor Foruma za etničke odnose Dragan Janjić i jedan od orgaizatora ovog sastanka.

„Mi danas organizujemo ekspertski sto na kome su predstavnici bugarske, vlaške i romske zajednice i nekoliko eksperata iz Vlade Srbije, kao i predstavnici ambasada Bugarske i Rumunije, koje su članice EU, jer se izmena zakonodavsta radi po akcionom planu Poglavlja 23. o pristupanji EU“, dodao je Janjić.

„Naše ideja je da se iz mnoštva zakona sve objedini u jedan Zakon, kako bi se nejednaka rešenja koja postoje eliminisala i kako bi i obični građani, a naročito pripadnici nacionalnih manjina mogli da pročitaju i razumeju ta zakonska rešenja, jer je trenutna situacija jako kompikovana Dakle, želimo da zakoni Srbije, kao i u drugim zakonodastvima, budu kratki i dostupni građanima i nadamo se da će taj posao sa Vladom, ovom ili nekom drugom završi do 2020 godine“, istakao je na kraju Dragan Janjić.

Na ovom okruglom stolu ućestvovali su predstavnici vlaškog i bugarskog Nacinalnog saveta i predstavnici državnih i pravosudnih organa Republike Srbije, lokanih samopuprva i civilnog društva, kao i lokalani obdusman.

Za sledeću godinu planiran je još jedan ovakav razgovor u Pirotu. Ovaj je organizaovan u okviru projekta “Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike”, koji podržava “Fondacija za otvoreno društvo, Srbija”,

Slobodan Aleksić, Beograd (Izvor: Pi Kanal)
Foto: Media Centar

Написал/ла

Въпреки това, че е роден в Пирот през 1955 година, за свое родно място счита Димитровград (Цариброд), където прекарва детството си и завършва основно училище и гимназия. Дипломира се във Философския факултет в Белград. В журналистиката е от 1982 година: най-напред в Радио Белград 202, след това в Радио Бор, накратко в Студио Б, а от август 1984 г. започва работа в Београдска хроника – по-късно Београдски ТВ програм. През лятото 1987 г. минава в Радио Югославия, за да се завърне в Телевизия Белград в декември 1995 година. В момента е журналист в сайта на РТС. Освен в радиото и телевизията, сътрудничи и с вестници, седмичници и периодични издания: „Данас”, „Време”, „Република” – на сръбски език и „Балканите”, „Братство” и „Мост” на български език. Работи и във филми, и един е от инициаторите и ментори на работилницата за антропологическият документален филм „Паметник”, която се проведе на Стара планина през 2008 г. и 2009 г. и в Канижа през 2010 година. Редактира книгата „Бескомпромисният Дудов” през 2003 година, издателство на Дома на културата „Студентски град”, която говори за жизнения път и поетиката на филма на Златан Дудов, великанът на филмовото изкуство.

Без коментар

Оставете коментар