a

Сърбия и Европа регистрират по-малко жители, Цариброд също

Световното населевие за половин век се е увеличило и сега има четири миларда души повече, отколкото през 1969 година. От друга страна, Сърбия и Европа регистрират по-малко жители, съобщи РТС.

Ако настоящите демографски тенденции продължат, ООН прогнозира че на територията на Сърбия, през 2061 г., ще живеят три милиона души по-малко от днес.

Според думите на демографа Пенев, Сърбия принадлежава към групата с най-старото население в света. Той, очаква че до 2061-та 20-30% от сръбското население може би ще намалее в Централна Сърбия и Войводина. Той подчертава, че възрастовата структура е напълно нарушена.

Демографските диаграми предупреждават Сърбия от години. Не само, че има най-ниския естествен прираст, но също така е една от 32-те страни в света, която регистрира спад в броя на жителите. Този факт се дължи и на масовата емиграция в чужбина на младите хора. Сърбия има неблагоприятна възрастова структура, тъй като средната възраст е почти 43 години.

Демографската картина се обуслява и от избора на жените да раждат в по-зряла възраст, но влиянието не е толкова значимо. В началото на 1950 година в Сърбия са родени около 160 000 деца, а сега броят им е 65 000. Пенев обаче, отбелязва, че година след година раждания намаляват и че за първи път се записват по-малко от 65 000 живородени.

През 2011 година в Димитровград са родени 47 бебета. 55 бебета са родени през 2017-та. Сузана Милев, медицинска сестра от Здравен дом в Цариброд, заяви че през 2018-та броя на новородените е по-нисък в сравнение с 2017 г.

Според преброяване на населението от 2011-та, димитровградските жители наброяват 10 118 жителя. В сравнение с 2002 г. броят на жителите е 11 748 души.

Според преценка на Републиканският статистически институт броят на жителите в Сърбия е паднал под седем милиона. Демографите посочват, че в страната, поне в близката история, жителите никога не са били по-малко отколкото днес. Тенденцията на обезлюдаване продължава, което от своя страна ни разкрива, че прираста на населението е отрицателен.

Теодора Петров (Източник: Републикански статистически институт / РТС)

Фото: Стефан Павич

Написал/ла

Теодора Петров е родена през 1995 година. Основно и средно образование завършва в Димитровград (Цариброд), след което продължава обучението си в Университета в Косовска Митровица. Става преподавател по английски език и литература. Още като малка проявява интерес към чужди езици, обича фотография, писане и актьорство. Получава награда за участие в постановка в чест на Уилям Шекспир, а с колегите си от университета пише текст за театрална пиеса, която е изиграна в факултета в Косовска Митровица. Превежда от английски, испански и български на сръбски език. Журналист-сътрудник на портал ФАР от 2018 година. Работи като журналист и преводач, изключително позитивна и обича работата в екип.

Без коментар

Оставете коментар