Населението на България е точно 7 милиона и 39 души

Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души, или с 0.7%.

Мъжете са 3 395 701 (48.5%), а жените – 3 604 338 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 061 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Демографска ситуация в страната през 2018 година показва, че продължава процеса на намаляване и застаряване на населението. Поради миграцията както към големите градове, така и в чужбина се задълбочава дисбаланса в териториалното разпределение на населението. Спрямо предходните години намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост. Добра новина, е че намалява детската смъртност. Намалява броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност. Увеличават се броят на сключените граждански бракове, но броят на бракоразводите. Очакваната средна продължителност на живота остава непроменена.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. е 4 201 хил. души, или 60.0% от населението на страната. Мъжете са над 2 милиона, а жените – почти 2 милиона. През 2018 г. броят население в работоспособна възраст намалява с почти 48 хил. души, или с 1.1%, спрямо 2017 година.

Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-28 през 2017 г. е 9.9% по данни на Евростат. Най-високо равнище на раждаемост сред европейските страни има Ирландия – 12.9%, следват Франция и Швеция – по 11.5%. С най-нисък коефициент на раждаемост в Европейския съюз е Италия – 7.6%.

Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2017 г. Е 10.3%. Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред държавите членки. С най-ниска смъртност са Ирландия – 6.3%, Кипър – 7.0%, и Люксембург – 7.1%. Освен в България значително по-висока от средната за ЕС-28 е стойността на този показател само в Латвия – 14.8%, и Литва – 14.2%.

През 2018 г. коефициентът на безработица в България е 5.2% и намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение с 2017 година. Процентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 72.4% и е с 1.1 процентни пункта по-висок в сравнение с 2017 година.

Коефициентът на естествения прираст общо за ЕС-28 през 2017 г. е минус 0.4%. Тринадесет страни имат положителен естествен прираст, като най-висок е този показател в Ирландия (6.6%), Кипър (3.8%) и Люксембург (3.2%). Освен България, с високи стойности на отрицателен естествен прираст на населението са Латвия и Хърватия, съответно по -4.1%, и Литва -4.0%.

Мария Гоцева, София

фото: pixabay.com

Написал/ла

Мария Гоцева е родена през 1976-та година, в гр. София, Р. България. През 2001-ва година завършва Нов Български Университет, специалност „Персонифицирана аудиовизуална журналистика“, но любовта й към писаното слово я отвежда в дебрите на PR-а. Още като студентка работи в рекламните отдели на радио „Класик ФМ“ и радио „Веселина“. Работи като мениджър PR, Маркетинг и Реклама за представителя на моторни масла Valvoline за България в периода 2004-2005. Навлиза в дербите на медийните комуникации като експерт PR и Комуникации в комедийния тв канал GTV и в телевизия Re:TV. Работи като freelancer експерт PR и Комуникации като по този начин се чувства свободна да експериментира с различните направления в корпоративните комуникации – текстописец за модното ревю на бижута VELMAR, медийното отразяване на 2-рия сингъл на рок-група Силует – „Както крещиш“, фондация „Петя Иванова“ – в подкрепа на семействата с репродуктивни проблеми. Създава сайта Гоцеви от Цариброд, с цел представяне и опазване на миналото на една от най-старите царибродски фамилии, чиито корени са от средата на 19-ти век и чиито наследник е. Освен писането по белия лист, друга нейна страст е графичния дизайн. През 2013-та година завършва едногодишно следдипломно обучение по графичен дизайн към програма „Аз мога повече“ на Министерството на труда и социалната политика на Р. България. Участва в създаването на дигитален архив „Стари Цариброд“ в сътрудничество с виртуален музей „Цариброд“ - кауза, която има за цел да осигури безплатен интернет достъп до периодика, документи, книги, фотографии и лични спомени, свързани с историческото минало и с цел да предостави нови възможности за изучаване на битието и житието на царибродчани в различни направления. Мария Гоцева е щастливо омъжена и има дъщеря – тинейджър.

Без коментар

Оставете коментар