ВИДЕО: Стефан Стойков за учередителните заседания на три комисии при НС на БНМ

В Цариброд днес се проведоха учередителни заседания на комисии по информиране, служебна употреба на езика и култура към Националния съвет на българското национално малцинство. На заседанията бяха приети правилници за работа с акцент за състоянитео в сферите на информирането, служебната употреба на български език и културата на БНМ.

This image has an empty alt attribute; its file name is 366-1024x683.jpg

С подробностите Стефан Стойков, председател на НС на БНМ.

Журналист: Теодора Петров
Оператор: Стефан Павич
Монтаж: Микица Костов
Отговорен редактор: Петър Виденов
Продукция: Интернет Портал ФАР
май 2019

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар