Подписано е споразумение за сътрудничество между Техническия университет в София и Университета в Ниш

Университетът в Ниш и Техническият университет в София подписаха вчера в Ниш споразумение за сътрудничество в образователните и научни области от общ интерес за двете висши учебни заведения.

Споразумението бе подписано от ректора на Техническия университет в София Георги Михов и ректора на Университета в Ниш Драган Антич в ректората на Университета в Ниш.

This image has an empty alt attribute; its file name is 70-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 71-1024x683.jpg

„Основната цел на това споразумение е да развива и насърчава преките контакти между академичния състав, студентите, администрациите, факултетите и катедрите на Техническия университет в София и Университета в Ниш в образователните и научните области от общ интерес за двата университета“, се посочва в документа.

Въз основа на това споразумение двете институции в бъдеще ще участват съвместно в разработването на проекти „в рамките на различни изследователски и образователни програми“, с които ще кандидатстват пред дарители и различни организации.

Зорица Миладинович, Ниш

Фото: Жижа Костич

Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар