Правила за прием на кандидат-студенти по Постановление 103 в България

На 7 и 10 юли се проведоха двата кандидат-студентски изпити по български език и литература и история на България в Цариброд и Босилеград, за кандидатстване в българските университети. Тази година в план-приема за студенти-българи от Сърбия са отредени 210 места.

Съгласно „Правила за приемане на студенти-българи, живеещи извън Република България, за обучение в български държавни висши училища съгласно Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2019-2020 година“, в класиранията участват само кандидат-студенти, получили на конкурсните изпити или представили балообразуващи оценки* не по-ниски от „среден” 3.00.

Важно е да се знае, че първото класиране се извършва в рамките на всяка страна съобразно броя на приеманите за обучение студенти, обявен с план-приема. То се обявява в периода 1 – 20 август, 2019г.

This image has an empty alt attribute; its file name is 269-1024x683.jpg

Във второто и следващите класирания участват некласирани кандидат-студенти от всички държави по съответното постановление (ПМС № 103/1993 г. или ПМС № 228/1997 г.). Те подават в МОН ново заявление по електронната или друга поща, по факс, по куриер или лично в определения срок от съобщението за обявяване на свободните места за съответното класиране. Класиранията се обявяват в срок от пет работни дни след определената крайна дата за подаване на заявленията за участие. Второто и следващите класирания се извършват за местата, незаети след предходното класиране. За незаети се обявяват и местата на класираните кандидат-студенти, представили писмен отказ от обучение.

Изключително важно е да се знае е, че МОН издава поименни удостоверения по образец на кандидат-студентите, класирани и приети за обучение в Република България и писмено уведомява за това Министерството на външните работи, дирекция „Миграция” на Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция „Национална сигурност”. Удостоверенията са валидни само за учебната година, за която са издадени.

Резултатите от изпитите и от класиранията, както и другите документи по приема се изпращат на съответните задгранични представителства на Република България и се публикуват на интернет-страницата на МОН на адрес: www.mon.bg в раздела „За българите зад граница“ – ТУК .

Изискванията при записванията в българските университети са следните:
1. Оригинала на дипломата и приложението, както и нотариално заверените им и преведени копия (за кандидатите след средно образование);
2. Документ, удостоверяващ правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование (за кандидатите след средно образование);
3. Оригинала на дипломата за завършено висше образование и приложението й, както и консулски заверените им преводи (за кандидатите за обучение в ОКС „магистър” след завършена ОКС „бакалавър” или „магистър“). Документите за завършено висше образование преминават през процедура на признаване, която се провежда от висшето училище и се заплаща.
4. Валидно медицинско удостоверение.

*След излизането на изпитните резултати, всеки един кандидат-студент може да изчисли своята балообразуваща оценка, с която да кандидатства в желаната от него специалност в съответното висше учебно заведение в България. Балообразуващата оценка или така наречения още „Балът“ за класиране на кандидат-студентите се образува като резултат от изпитната оценка, умножен със съответен коефициент /в зависимост от специалността/ и балообразуващите оценки от държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ или от дипломата. Например за специалност „Педагогика“ се взима умножен по две изпитния резултат от български език и литература /БЕЛ/ и история на България. В този случай при оценка 3,80, то балообразуваща оценка става 7,60 + средния успех от дипломата за средно образование. При специалност „География“ балообразуващата оценка се оформя по следния начин: оценката от теста по БЕЛ и история на България + среден успех от ДЗИ /среден успех от дипломата/ + география – оценка от ДЗИ /от дипломата/.

За повече информация относно балообразуването за кандидатстване за различните специалности, моля вижте публикуваната от МОН таблица за образуване на състезателния бал на кандидат-студентите – българи, живеещи извън Република България ТУК.

Както вече написахме тази година за студенти-българи от Сърбия са определени 210 места за обучение в българските университети. За да видите разпределението на броя на приеманите студенти по специалности във ВУЗ-ве въз основа на Постановление 103 за учебната 2019/2020, моля вижте приложената таблица ТУК.

Допълнителна информация можете да получите на официалния сайт на Министерството на образованието и науката на Р. България www.mon.bg в раздела „За българите зад граница“.

Екипът на портал ФАР пожелава успех на всички кандидат-студенти.

Мария Гоцева, София

Фото: Владимир Кройф Захариев

Написал/ла

Мария Гоцева е родена през 1976-та година, в гр. София, Р. България. През 2001-ва година завършва Нов Български Университет, специалност „Персонифицирана аудиовизуална журналистика“, но любовта й към писаното слово я отвежда в дебрите на PR-а. Още като студентка работи в рекламните отдели на радио „Класик ФМ“ и радио „Веселина“. Работи като мениджър PR, Маркетинг и Реклама за представителя на моторни масла Valvoline за България в периода 2004-2005. Навлиза в дербите на медийните комуникации като експерт PR и Комуникации в комедийния тв канал GTV и в телевизия Re:TV. Работи като freelancer експерт PR и Комуникации като по този начин се чувства свободна да експериментира с различните направления в корпоративните комуникации – текстописец за модното ревю на бижута VELMAR, медийното отразяване на 2-рия сингъл на рок-група Силует – „Както крещиш“, фондация „Петя Иванова“ – в подкрепа на семействата с репродуктивни проблеми. Създава сайта Гоцеви от Цариброд, с цел представяне и опазване на миналото на една от най-старите царибродски фамилии, чиито корени са от средата на 19-ти век и чиито наследник е. Освен писането по белия лист, друга нейна страст е графичния дизайн. През 2013-та година завършва едногодишно следдипломно обучение по графичен дизайн към програма „Аз мога повече“ на Министерството на труда и социалната политика на Р. България. Участва в създаването на дигитален архив „Стари Цариброд“ в сътрудничество с виртуален музей „Цариброд“ - кауза, която има за цел да осигури безплатен интернет достъп до периодика, документи, книги, фотографии и лични спомени, свързани с историческото минало и с цел да предостави нови възможности за изучаване на битието и житието на царибродчани в различни направления. Мария Гоцева е щастливо омъжена и има дъщеря – тинейджър.

Без коментар

Оставете коментар