Първи процес в Страсбург за „незаконна“ приватизация на медия в Сърбия

По жалба на Александър Живадинович, един от участниците в публичния търг за закупуването на Нишка телевизия (НТВ), тези дни е образувано дело пред Европейския съд за правата на човека в Страсбург поради „нарушаване на правото на справедлив съдебен процес” във връзка с приватизациония процес. Според наличните данни това е първият процес пред съда в Страсбург по подозрение за незаконна приватизацията на медии в Сърбия.

Във втория кръг на търга, организиран през октомври 2015 година, Нишка телевизия, която е основана от град Ниш, е купена от консорциум. Той се състои се от „Народне новине“, собственост на семейство Радомирович от Ниш, определяно като редакционно и финансово приближено до властта и Сладжана Остоич, директор и главен редактор на Телевизия „Зона Плюс“ от Ниш. Телевизия „Зона Плюс“ е собственост на сина на Братислав Гашич, настоящ директор на Държавната агенция за национална сигурност (БИА) и бивш министър на отбраната и високопоставен представител на Сръбската прогресивна партия (СНС).

Живадинович, който е бил изпълнителен директор на НТВ, е подал жалба до Европейския съд, след като в продължение на три години и половина безуспешно се опитал да докаже „незаконност“ в приватизацията на НТВ пред Министерството на икономиката, Административния съд, Върховния касационен съд и Конституционния съд на Сърбия. Той също е сезирал основната и републиканската прокуратура по подозрение, че директора на „Народне новине“ Видосав Радомирович „е дал невярна информация“ в декларацията, че тази медия „не е изцяло или частично финансирана от публични приходи“. Той е изпратил възражение и до Защитника на гражданите.

This image has an empty alt attribute; its file name is 146-683x1024.jpg

Бившият изпълнителен директор на НТВ е посочвал във всички производства, че е имало „нередности“ в процеса на приватизация на медията, тъй като Агенцията за приватизация, а по-късно и Министерството на икономиката са се грижили единствено за спазването на формалната законова процедура и не са проверили точността на твърдението на Радомирович в декларацията. В конкретния случай декларацията е задължителна и се дава „под пълна материална и наказателна отговорност“, тъй като Законът за публичното информиране и медиите, Наредбата за условията, процедурата и начина на продажба на капитала и имуществото и Указанията за участниците в търга не позволяват на „юридически лица, изцяло или частично финансирани от публични приходи“ да участват в приватизацията на медиите.

Живадинович е припомнял, представяйки доказателства, че „Народне новине“ като ключов член на печелившия консорциум са получавали обществено финансиране от години. Само два месеца преди „победата“ на търга, на който НТВ е закупена за по-малко от десет милиона динара, въз основа на градския конкурс за съфинансиране на медийни проекти от обществен интерес са им отпуснати 14,8 „бюджетни“ милиона динари. Поради тази причина една част от обществеността тогава считаше, че НТВ е закупена в полза на частник с пари на гражданите.

Според публикувания през 2015 година доклад на Съвета за борба с корупцията относно структурата на собствеността и контрола над медиите, този вестник и преди това е получавал милиони динари от градския и общинските бюджети, както се вижда от данните на Управлението за трезор от 2009 година насам. В доклада се споменава и, че само в периода от 2009 г. до 2012 г. и само от бюджета на града вестникът е инкасирал 49 милиона динара.

„Приватизацията на НТВ беше незаконна и дискриминационна. На практика тази телевизия беше закупена с пари на гражданите от частници, приближени до властта, начело със СНС. НТВ е малка телевизия в сравнение с националните телевизионни оператори, но в голяма степен илюстрира модела, по който са приватизирани медиите, за да работят в полза на властта или да бъдат унищожени“, казва Живадинович и добавя, че очаква „съдът в Страсбург да реши справедливо и безпристрастно“, защото той не е успял да „намери правдина“ пред съдилищата в Сърбия.

Конституционният съд, Върховният касационен съд и Административният съд обаче са застанали на становището, че Министерството на икономиката „не е било длъжно да проверява валидността, точността и истинността на представените декларации и други документи“ и че средствата, които „Народне новине“ са получили от бюджета както се посочва, не представляват финансиране от публични приходи. Основната прокуратура е заключила, че в декларацията на Радомирович няма елементи на престъпление.

Министерството на културата и информирането е оценило в своето становище, че издателите на медии, получаващи средства от бюджета въз основа на конкурси за съфинансиране на обществен интерес в медиите, „могат да бъдат купувачи в процеса на приватизацията при условие, че не са учредени от републиката, автономната покрайнина и единиците на местното самоуправление“.

Собственикът на „Народне новине“ Радомирович също отрече пред някои медии каквито и да е нередности в процеса на приватизацията. Той оцени, че всички бюджетни пари, които са отпуснати на този вестник „не представляват финансиране от публични приходи“, защото той не е бюджетен бенефициент. Според него тази медийна къща е „спечелила“ тези средства, защото срещу тях „е предоставила услуги в рамките на своята дейност“. „Народне новине“ са били собственост на града, но са приватизирани през 2006 година.

Зорица Миладинович, Ниш

Фото: Частен архив

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар