Облекчение на процедурата по получаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденците от български произход

Генералното консулство на Република България в Ниш има честта да информира, че в съответсвие с политиката на България за улесняване на влизането и пребиваването на чужденци от български произход на територията на страната с цел обучение, бе направено изменение на закона за чужденците в Република България. Съгласно него разрешение за продължително пребиваване, без да е необходимо да притежават виза за дългосрочно пребиваване могат да получат и чужденците от български произход, които са приети като студенти в редовна форма на обучение във висше училище в България и представят документ за български произход.

В тази връзка чуждестранните студенти от български произход ще могат свободно да подават документи за кандидатстване за прием във висше училище в България и след това да подадат документи за разрешение за продължително пребиваване в Дирекция „Миграция“ на МВР.

С изменението ще се облекчи процедурата и ще се спести 30-дневният срок за издаване на виза и представяне на всички необходими документи пред консулското длъжностно лице, както и ще бъдат облекчени висшите учебни училища, които до момента не позволяваха записването и прием, докато лицето не представи получена виза за дългосрочно пребиваване.

Във връзка с новопоявили се прецеденти се налага да подчертаем, че общинските власти по местоживеене на кандидат-студентите по 103 ПМС нямат никакво отношение към процеса на кандидатстване и записване в българските университети и не могат да предявяват никакви изказвания към кандидат-студентите, включително свързани с искане за превод на документи. Целия процес по кандидатстване, записване и следване се осъществява между българската държава в лицето на МО и Висшите учебни заведения, и съответния кандидат-студент, без участието на местните власти.

Източник: Генерално консулство на Р. България в Ниш

Фото: Жижа Костич

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар