Посочи проблем или добър пример

Ние – екипът на портал ФАР каним нашите читатели и зрители да участват в създаването на медийно съдържание за нашия портал. Необходимо е да предлагат теми, значими за обществото и нашата общност. По този начин заедно ще разискваме и търсим решения на истински значимите потребности на гражданите.

Желаем заедно с Вас – гражданите както да идентифицираме проблемите и да посочим начини за тяхното решаване, така и да наблегнем на добрите практики.

Нашата цел е съвместно да участваме в процеса на развитие на гражданско активното общество, да засилим влиянието върху отговорните институции и да посочваме отговорностите на местните власти.

Напишете своето мнение под формата на коментар под този пост или ни изпратете съобщение на имейл ([email protected]), или елате в нашата редакция на адрес: ул. Балканска 16/1 (Димитровград).

Интернет Портал ФАР (www.far.rs)

Фотоилюстрация: Марингоо / Милана Миланов Виденов

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар