a

ВИДЕО: Образователният туризъм като възможност за развитие

Развитието на образователния туризъм е една от реалните възможности за подобряване на социално-икономическото положение на царибродските села и общността. Много от тези села в момента преживяват труден период. Населението им намалява, а традиционните практики изчезват. От друга страна, местните деца растат без да имат достатъчно знания за природните и културните ценности за средата, в която живеят. Една от ценностите са и фермите, които отглеждат местни застрашени породи домашни животни в околността на Цариброд. Общинският съвет провъзгласи територията на общината за Парк на агробиоразнообразие, заради тези ферми и тези породи.

This image has an empty alt attribute; its file name is 137-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 138-1024x683.jpg

Проектът „Екологично образование – аз и природата”, който царибродската гимназия реализира с финансова помощ на Министерството на външните работи на Република България, обхваща и дейности като неформално екологично образование.
Група от около 50 ученици на тукашната гимназия посетиха фермата на семейство Иванови, където се отглеждат балкански магарета и каракачански овце.

This image has an empty alt attribute; its file name is 139-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 140-1024x683.jpg

Обикновенно потребители на този тип туризъм са образователни институции – детски градини, училища, университети, но и млади семейства с деца, които все по-рядко имат допир със селото и с природата.

Формирането на туристически пакети, свързани с образователния и екологичния туризъм, трябва да обхванат обучителни практики, уроци на открито, зелени училища, учебни и доброволчески дейности сред природата и фермите. Тези дейности трябва да помогнат за формирането на трайни знания, практически опит и екологични нагласи сред децата. Данно опитът на гимназията демонстрира как този вид туризъм може в бъдещето да се развие и да стане една от дейностите на царибродските ферми.

Журналист: Теодора Петров
Оператор: Стефан Павич
Монтаж: Микица Костов
Отговорен редактор: Петър Виденов
Продукция: Интернет Портал ФАР
ноември 2019

Това медийно съдържание е част от проекта „Животът на село – от селото за селото“, съфинансиран от Община Димитровград в рамките на публичната покана за съфинансиране на проекти за производство на медийно съдържание в областта на общественото информиране на езиците в служебна употреба в общината през 2019 година.

Мненията, изразени в подкрепения медиен проект, не отразяват непременно становището на органа, който е отпуснал средствата.

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар