България дава 1,9 млн. лв. за Западните Балкани, Украйна и Грузия

Правителството одобри безвъзмездна финансова помощ по линия на официалната помощ за развитие за Република Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Република Албания, Черна гора, Украйна и Грузия.

С решението си Министерският съвет дава съгласие за сключване на споразумения за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ за изпълнението на проекти в осемте страни. България ще финансира 35 проекта на обща стойност 1 929 758 лв. Те са насочени към повишаване качеството на образованието и гарантиране на равен достъп в условията на мултикултурна среда, подкрепа за по-качествено здравеопазване, включително и за деца с увреждания, подпомагане на демокрацията и изграждането на активно гражданско общество чрез насърчаване на младите хора на регионално ниво. Проектите целят и да повишат административния капацитет на държавните и общински служители в страните-партньори, да запазят и популяризират културно-историческото наследство и духовни ценности, ще съдействат за опазването на околната среда, за приобщаването на националните малцинства и други уязвими групи.

Отпуснатите средства ще подобрят още повече видимостта на България като държава-член на ЕС, съпричастна към усилията на международната общност за решаване на проблемите на развитието. Финансовата помощ допринася и за задълбочаване, и откриване на нови възможности за разширяване на двустранното сътрудничество, а също така подкрепя и общите усилия за осъществяване на политиката на ЕС на сътрудничество за развитие.

Одобрените проектни предложения следват заложените приоритети в приетата от Министерския съвет Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за 2016-2019 г. Финансирането ще бъде осигурено от бюджета на МВнР, предназначен за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ.

Източник и фото: mfa.bg

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар