Изявление на посланика на Република България в Република Сърбия Н. ПР. Радко Влайков

Културно-информационните центрове на Българското национално малцинство в Босилеград, Цариброд, Звонци, сдруженията във Враня, Зайчар, Панчево и на други места в Република Сърбия, са неправителствени организации, регистрирани в съответствие със законодателството на сръбската държава. Тяхната основна мисия е да работят, в съответствие с изискванията на закона, за запазване, укрепване и разширяване на българското самосъзнание. Тяхната културна и просветителска дейност е насочена и е в полза на всички граждани, живеещи в съответните общини, без значение на тяхната политическа ориентация или пристрастия. Тези организации са призвани също да съдействат за развитие на човешките контакти между българи, сърби и представителите на други малцинства в регионите, в които работят.

Повече от двадесет години Република България приветства активността на КИЦ-Цариброд, КИЦ—Босилеград, а през последните години и на другите новорегистрирани сдружения. През този период дипломатите от Посолството в Белград и от Генералното консулство в Ниш сътрудничат с тези неправителствени организации при осъществяване на тяхната просветителска и културна дейност. През 2018 г. председателите на КИЦ- Цариброд Небойша Иванов и на КИЦ-Босилеград Иван Николов получиха „Златна лаврова клонка“ – най-високото отличие на Министерството на външните работи на Република България „за особено големи заслуги“ за защита на правата и интересите на Българското национално малциство в Сърбия.

Категорично заявявам позицията, че културно-информационните центрове и другите неправителствени сдружения на българите в Сърбия трябва да са зони, свободни от каквато и да е политическа дейност. Мястото за политическа дейност са партийните офиси.

От три години насам се утвърди полезната, особено напоследък, практика веднъж седмично в КИЦ-Босилеград и в КИЦ-Цариброд да се провеждат изнесени консулски дни на Генералното консулство в Ниш, а периодично — и в другите неправителствени организации на българите в Сърбия. Мястото на тяхното провеждане е избрано поради разбирането, че това е естественият притегателен център за всички граждани от съответния район, без оглед на тяхната политическа ориентация.

Консулите от ГК-Ниш осъществяват връзката между гражданите от съответните места с институциите в България, включително по въпросите на лични документи, българско гражданство, здравеопазване, образование. Това е дейност на българската държава и на нейните официални представители. Недопустимо е тя да бъде използвана за политически дивиденти от когото и да е.

Тази практика ще продължи и в бъдеще по установения вече ред.

Противопоставям се на всички възможни спекулации във връзка с предстоящите избори в Сърбия, които под една или друга форма въвличат името на България.

Белград, 07.03.2020 г.

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар