Заповед на посланикa Радко Влайков във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в Сърбия

Във връзка с обявената от Световната здравна организация пандемия при разпространението на вируса COVID-19, решението на Народното събрание на Република България от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно положение и усложнената епидемиологична обстановка в Сърбия, посланикът на Република България в Белград г-н Радко Влайков издаде заповед, съгласно която:

1. Приемното време на „Консулска служба” към Посолството на Република България в Белград за граждани да е всеки работен ден от 10.30 до 12.00 ч.

2. Случаи от хуманитарен характер с български граждани, или свързани с раждане, брак и смърт, издаване на временни паспорти и форсмажорни обстоятелства, изискващи незабавна реакция от страна на консулските длъжностни лица, да се обработват по установения досега ред в работно, извънработно време, в почивни и в празнични дни.

3. Във връзка с процедурите за български произход и българско гражданство:

3.1. Да се преустанови приемането на всички документи;

3.2. Да се отмени провеждането на интервюта, като за това своевременно да ​бъдат уведомени засегнатите лица;

4. Във връзка с подаването на заявления за получаване на виза:

4.1. Кандидатите предварително да изпращат сканирани файлове с подготвената пълна документация на служебния имейл на Посолството /[email protected]/;

4.2. Личното явяване за интервю за виза да се осъществява само при предварително определяне на дата и час от консулските длъжностни лица;

5. Подаването на заявления за издаване на първоначални български лични документи или тяхното продължаване да се извършва само след предварително запазени дата и час на служебния имейл на Посолството. Преустановява се приемането на заявления за издаване на български лични документи, чиито срок изтича след не повече от три месеца;

6. Подаването на документи за заверки или издаването на служебни бележки да се извършва само след предварително записване на дата и час. Гражданите предварително да изпращат сканирани документи, подлежащи на заверка и легализация, копие от страниците от паспорта или личната карта, на служебния имейл на Посолството /[email protected]/, с цел тяхната проверка и удостоверяване самоличността на лицето.

7. Гражданите, нуждаещи се от административни консулски услуги и от предоставянето на консултации по въпроси от консулски характер, да комуникират с консулските длъжностни лица чрез служебния имейл на посолството, а в неотложни случаи на телефона на централата на Посолството 00381 11 36 13 980 и 00381 11 36 13 990.

8. Достъпът на граждани до помещенията на „Консулска служба” да се осъществява само след предварително запазване на дата и час, и при стриктно спазване на следните мерки:

8.1. Задължително носене на предпазни маски или шалове;

8.2. Безконтактно измерване на телесна температура от служителя по физическа охрана;

8.3. Дезинфекциране на ръцете, преди преминаване на физическа проверка по линия на сигурността;

8.4. Присъствието на граждани да бъде по единично в помещенията на „Консулска служба”, като изключение да се прави единствено по отношение на преводачи, придружаващи лицата в неравностойно положение, малолетни и правни консултанти.

9. В случай на обявяване на карантина в Сърбия „Консулска служба” да преустанови приема на граждани. При възникване на неотложни събития, всеки отделен случай от консулски характер да бъде разглеждан индивидуално, единствено след моя санкция.

10. След преценка на епидемиологичната ситуация в Сърбия, приоритетно да се осъществяват консулско съдействие и защита на български граждани, намиращи се в райони с повишен риск от заразяване.

11. При обявяване на извънредно положение в Сърбия, списъкът с превантивни мерки да бъде актуализиран.
Настоящата заповед на посланик Радко Влайков влиза в сила от 14.03.2020 г. и има временен характер.

Посолството на България в Белград се извинява за причиненото неудобство във връзка с приетите временни мерки, които се предприемат с цел опазване на здравето на служителите и обслужваните граждани и моли за Вашето разбиране и съдействие.

Посолството на България в Белград ще продължи да информира за актуалната епидемична обстановка в Сърбия и за режима на работа на Консулска служба.

Текста на заповедта в ПДФ можете да видите ТУК.

Източник: Посолство на Република България в Белград

Фото: mfa.bg

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар