Съобщение на МОН във връзка с кандидатстудентската кампания за българи извън България

Предвид разрастващата се световна пандемия от COVID-19, българската държава полага максимални усилия за осигуряване на най-благоприятните условия за безпрепятствено и безопасно кандидатстване за обучение в български висши училища през учебната 2020-2021 година на кандидат-студенти по ПМС № 103/1993 г., за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, и по ПМС № 228/1997 г., за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.

За целта Министерството на образованието и науката разработва платформа за онлайн кандидатстване на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония.

През настоящата година традиционният изпит – тест по български език, литература и история на България, няма да се провежда. Класирането ще се извършва въз основа на средния успех и оценките по балообразуващите предмети от дипломата за завършено средно образование.

Инструкциите за кандидатстване ще бъдат разписани и публикувани на интернет страницата на министерството – www.mon.bg, в рубриката „За българите зад граница“, Обучение в България, до края на месец юни 2020 г.

Ще е необходимо да бъде попълнен електронен формуляр с желанията на кандидат-студента, както и да се прикачат съответните документи: диплома за завършено средно образование; удостоверение за раждане; документ за българска народност, съгласно чл. 1, ал. 2 на ПМС № 103/1993 г., и документ за самоличност, гражданство и адресна регистрация.

Образователните документи следва да бъдат преведени на български език, с изключение на издадените от РС Македония.

Актуална информация по кандидатстудентската кампания ще бъде публикувана своевременно на интернет страницата на Министерството на образованието и науката в рубриката„За българите зад граница“, Обучение в България.

За допълнителна информация:

Тодор Ванчев, тел. 02 9217 630, [email protected]
Венко Божанов, тел. 02 9217 530, [email protected]
Антоанета Гиргинова, тел. 02 9217 759, [email protected]

Източник: Министерство на образованието и науката на Р. България / КИЦ Босилеград

Фото: Славиша Миланов

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар