a

Архивите са част от културното наследство и източник на информация

9 юни е обявен за Международен ден на архивите от Общото събрание на Международния съвет на архивите в Квебек, Канада, през 2007 г. Тази дата е включена в календара на ЮНЕСКО като световен ден на архивите и архивистите.

На 9 юни 1948 година в Париж под егидата на ЮНЕСКО е основан Международният съвет на архивите (ICA) – неправителствена организация с цел засилване на сътрудничеството между различните архивни институции, опазване на архивните единици и разширяване на тяхната достъпност за ползване.

През 2004 година във Виена се провежеда Международен конгрес на Съвета. Участниците приемат резолюция, с която да поискат от ООН да обяви Международен ден на архивите. Три години по-късно в Квебек, където се провежда Годишното общо събрание, датата 9 юни е избрана за Международен дан на архивите.

Денят се отбелязва от 2008-а, като в неговото честване е заложена идеята да се припомня значението на архивите в съвременния контекст, както и възмоцността те да бъдат на разположение на обществеността. Често пъти архивите се възприемат като документи само за тясно специализирана употреба, които са труднодостъпни и са от интерес само за историците. Но по своята същност, архивното наследство е ценно свидетелство за икономическото, политическото, социалното и културното развитие на човечеството и неговото опазване е от изключително значение за всяка нация, която иска да съхрани своята историческа памет.

Международният ден на архивите има за цел да засили вниманието на обществеността към значението на архивите като фундамент на човешките права и идентичност; да повиши осведомеността сред отговорните лица за ползите от целесъобразно управление и развитие на архивите; да разшири информираността на публичния и частния сектор относно неопходимостта от дългосрочно запазване на архивите и от осигуряване на достъп до тях и да сведе до знанието на по-широка аудитория редки и уникални документи, които се съхраняват в архивните инситуции.

Източник: БНР

Фото: Стефан Павич

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар