Местният парламент в Босилеград прие бюджета за 2021 година

На петата редовна сесия, която на 20 декември се проведе в заседателната зала в сградата на общинската администрация в Босилеград, местният парламент прие бюджета за 2021 г., който възлиза на 614 328 001 динара.

В изказванието си Даниел Зарев, член на Общинския-изпълнителен съвет, посочи, че бюджетът за следваща година е развоен, подчертавайки, че за реализацията на капитални проекти са предвидени 413 330 385 динара. Той поясни, че за проекти от областта на енергийната ефикасност са планирани около 3,5 милиона дин.; 100 милиона за ремонт, уреждане и изграждане на нови улици и пътища; 30 милиона за проекта за смяна на уличното осветление с нови лед лампи; 5,4 млн. за проекти от областта на трансграничното сътрудничество; 4 млн. за оборудване на спортната зала; 100 млн. за модернизация на детската градина; 7,3 млн. за закупуване на микробус за транспорт на деца и младежи; 112 млн. динара за изграждане на атмосферна канализация и др.

Общинската скупщина прие Социална програма за 2021 г. и Решението за такси за ползване на обществени площи. Бе дадено съгласие за финансовите планове за 2021 г. на публичните предприятия – „Услуга”, Ветеринарна амбулатория „Босилеград” и „Предприятие за строителни площи и пътища”, Общинската администрация, Общинския съвет, Кмета на общината, Службата за вътрешна ревизия и Общинския правозащитник, Спортния съюз на община Босилеград.

Местният парламент прие и програмите за работа с финансовите планове за 2021 г. на Културния център, Народната библиотека „Христо Ботев” и Центъра за социални дейности.

Източник: Ново Братство (автор: Петър Рангелов)

Фото: Владимир Кройф Захариев

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар