Уважението към майчините езици представлява израз на вяра в цивилизационните постижения на човечеството

Приветстваме ви с Международния ден на майчиния език. Смятаме, че уважението към майчините езици на народите и малцинствата от страна на нашата държава и нашето общество представлява израз на вяра в цивилизационните постижения на човечеството. Всички ни обединява държавният език, сръбският. Но ние идваме от различни езикови среди и допълняваме езиковото богатство на нашата страна. Само ако всички ние владеем добре своите майчини езици и по същия начин сръбския език, ще бъдем част от богатството на държавата ни. Затова желаем този ден да се отбелязва ежегодно, а в нашите училища да се изучават равнопоставено сръбски език и майчините езици.

Сред българското малцинство в Сърбия са творили, творят и, надяваме се, ще творят много писатели на родния, майчин български език, които наистина представляват културно звено между двата народа. Носейки в себе си родния идиом те пишат предимно на български. Но като старателни покорители и на сръбския език, някои от тях пишат и на сръбски. И това е голямото цивилизационно постижение. Това показва, че зачитането на онези малки разлики между двата народа, техните обичаи и двата езика е предпоставка за мирен, културен, цивилизован живот.

Ще завършим със стиховете на големия български поет Ран Босилек:

Родна реч, омайна, сладка,
що звучи навред край мен.
Реч на мама и на татка,
реч, що мълвим всеки ден.

Иван Иванов

Фото: pixabay.com

 

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар