Приеха промени в Закона за българското гражданство

Парламентът прие окончателно промени в Закона за българското гражданство. С тях се създава Консултативен съвет към Държавната агенция за българите в чужбина. Той ще се произнася със становище за гражданство в двумесечен срок, като отчита дали молителят ползва български език, дали се самоопределя като лице от български произход и дали е част от българска общност или българско малцинство в друга държава.

Преустановява се възможността за придобиване на българско гражданство на основание на вложение в държавни ценни книжа. Създава се ново основание – гражданство да получават чужди лица с вложения в придобиване на акции или облигации на български търговски дружества на стойност от поне 2 млн. лева.

Друг вариант за български паспорт е първоначално чужденецът да е вложил над 250 хил. евро в дружество, което е разкрило поне 10 работни места, а една година след това увеличи инвестицията си поне до 500 хил. евро. и дружеството разкрие над 20 работни места.

Разрешение за продължително пребиваване в страната могат да получат чужденци, които притежават т.нар. стартъп виза, имат издадено от Държавната агенция за научни изследвания и иновации удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект както и, след издаване на визата за дългосрочно пребиваване, са станали съдружници или акционери в българско търговско дружество, притежават не по-малко от 50% от капитала му.

Източник: БНР

Фото: parliament.bg

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар