Встъпи в сила Закона за изменения и допълнения на Закона за българско гражданство

Държавната агенция за българите в чужбина изпрати уведомително писмо до организациите на българи живеещи в Северна Македония, Сърбия, Албания и Украйна, в които ги осведомява за промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство встъпили в сила от 16.03.2021г.

Съгласно новата законова уредба, лицата, които кандидатстват за българско гражданство на основание български произход, ще доставят документите, с които удостоверяват родствена връзка с възходящ българин до трета степен включително, директно в Министерството на правосъдието.

Според новата редакция на закона, български произход се доказва с документ, издаден от български или чужд държавен орган или от Българската православна църква. Новото е, че лицата които имат доказателства за български произход, не е нужно да подават заявления в Държавната агенция за българите в чужбина за да им ги препотвърждава с издаване на удостоверение за български произход.

Отменена е разпоредбата, която предвиждаше, че български произход може да се доказва и с документ издаден от организация на българи, живещи извън Република България, призната от компетентния български държавен орган за поддържане на връзки с тях.

Очаква се новите промени в закона значително да улеснят лицата, които имат доказателства за български произход и да се премахне излишното забавяне с около една година, което се получаваше при процедурата по придобиване на удостоверение за български произход в Държавната агенция за българите в чужбина.

Лицата, които нямат доказателства за български произход но претендират, че са българи и искат да придобият българско гражданство, също ще могат да кандидатстват, но по техните молби ще се произнася специален Консултативен съвет към Държавната агенция за българите в чужбина, съобщиха от КИЦ „Босилеград“.

Уведомителното писмо на ДАБЧ можете да видите ТУК.

За повече подробности вижте в сайта на Държавната агенция за българите в чужбина: www.aba.government.bg.

Източник: КИЦ „Босилеград”

Фото: www.aba.government.bg

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар