В четвъртък VII редовна сесия на местния парламент в Босилеград

В заседателната зала в сградата на общинската администрация в Босилеград на 15 април (четвърътк) от 14:00 часа ще се проведе VII редовна сесия на местния парламент. В дневния ред са включени 44 точки, предаде Радио Босилеград.

Съветниците ще разискват и приемат докладите за работа и финансовите отчети за 2020 г. на институциите и организациите, които директно или индиректно ползващи на средствата от общинския бюджет – Народната библиотека „Христо Ботев”, Културният център „Босилеград”, Здравния дом, Основното училище, Гимназията, пенсионерското сдружение, сдружението на пчеларите „Радилица”, ловното дружество „Сокол”, „Драговищица”, „Глас на жените”, туристическата организация и др.

В дневния ред са включени и докладите за работа и финансовите отчети на Общинската администрация, кмета, Общинския съвет, Общинската скупщина, Спортния съюз на Община Босилеград и др., както и даването на съгласие на финансовите отчети на някои Местни общности.

Очаква се на заседание съветниците да приемат и Оперативния план за защита от наводнения от водите от втора категория за 2021 година, Местния план за управление на отпадъците и Местния план за регистър за източници на замръсяване на околната среда за 2021 година. В дневния ред е вклкючено и сформирането на Комисия за провеждане на конкурси за избор на директори на публичните предприятия, чийто основател е Община Босилеград, както и решенията за освобождаване от длъжност и назначаване на нови членове на Надзорните съвети в публичните предприятия.

Източник: НРТ-Босилеград (автор: П.Л.Р)

Фото: Владимир Кройф Захариев

Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар