ВИДЕО: Зоран Джуров – Сесията на ОС Цариброд на 28 април

Сесията на местния парламент ще се състои на 28 април т.г. в голямата зала на Културния център от 10:00 часа. В дневния ред ще се намерят 23 точки. Това заяви в телефонния разговор пред ФАР ТВ Зоран Джуров, председател на Общинския съвет Цариброд.

Изменения на правилника за работа на Общинския съвет е една от точките, която ще обсъждат съветниците.

„С тези изменения искаме да създадем възможност за провеждане на сесии на Общинския съвет чрез видео-конферентни срещи и по телефонен път. Миналата година бяхме свидетели, когато поради лошата епидемична обстановка Общинския съвет не можеше да се събира и не можеше да провежда сесии, а общинските съветници си бяха у дома, имахме извънредно положение, много решения се донасяха, но с определени закъснения. С тези изменнения, независимо от епидемичната обстановка, създаваме възможност да провеждаме сесии на Общинския съвет чрез видео-конферентни срещи и да взимаме решения“ – сподели Джуров.

Изключително важна точка е и корекцията на бюджета на общината за 2021 г. По думите на Джуров нищо специално няма да се случи в тази корекция и най-много става дума за преразпределение на средствата в рамките на досега одобрените средства.

„Имаме и точка, която се отнася до поставянето на паметника на Светите братя Кирил и Методий. Става дума за паметник, който е договорен още преди няколко години и той ще бъде поставен най-късно до средата на месец май и ще бъде открит в Деня на Светите братя“ – каза Джуров.

Значими са и точките Стратегия за развитие на предучилищното образование за периода от 2022 до 2026 година и Програмата за подобряване на положението и качеството на живота на младите хора в Община Цариброд през тази година.

„Също така ще разискваме и предполагам, че ще вземеме положително решение, когато става дума за отчета за работата на Комисията по здравеопазването за миналата година, както и плана за работа на Комисията за 2021 година. Ще вземеме решение за отчета на работата с финансов отчет на Центъра за социални грижи на Община Цариброд, както и за финансовия отчет на предучилищната институция за миналата година“ – каза Джуров.

Една от точките е и сформиране на комисията за предоставяне и промяна на имената на улиците на територията на общината.

„Трябва да съгласуваме имената на улиците с някои нови предложения и решения на кадастъра. Имаме и улици, които нямат имена и сега тази комисия ще има задача да именува и тези улици, а също така ще има възможност за улиците, които имат имена да предложи определени изменения и за всичко ще бъде консултирана и местната общност“ – добави председателят на ОС Цариброд.

Чуйте детайли в изявлението на Зоран Джуров.

Журналист: Александър Тодоров
Монтаж: Микица Костов
Отговорен редактор: Петър Виденов
Продукция: ФАР ТВ
април 2021

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар