Информации от българското посолство в Белград във връзка с информационните кампании в Босилеград, Цариброд и Пирот

Във връзка с предстоящите този месец информационни кампании в Босилеград, Цариброд и Пирот за популяризиране на българското висше образование и улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в Сърбия, за обучение в български висши училища съгласно ПМС 103/1993, посолството би желало да информира за следното:

На 25 февруари посланик Петко Дойков проведе среща с министъра на образованието акад. Николай Денков и г-жа Галина Дреновска, директор на дирекция „Висше образование“ в МОН. Обсъден е бил казусът с продължаването на обучението от степен „бакалавър“ в следваща степен „магистър“ в български висши учебни заведения от страна на студентите от БНМ по ПМС 103/1993 г., които междувременно са променили статута си на пребиваване в България. По време на срещата посланик Дойков е бил уведомен, че с приети промени в текста на ПМС 103/1993 г. в началото на т. г. вече е намерено решение на проблемите, възникващи ако в процеса на обучение студентът междувременно придобие статут на пребиваване. Студентите могат да продължат обучението си в следващата степен ако междувременно са придобили такъв статут или българско гражданство.

Към момента все още няма решение на проблема, когато се касае за междувременно получаване на българско гражданство. С цел по-скорошно намиране на решение на този въпрос е създадена междуведомствена работна група, която да подготви предложения и аргументация за промени в действащите закони. Тези промени ще се отнасят не само за студенти от Сърбия, за всички държави с българско национално малцинство.

Източник: Посолство на Република България в Белград

Фото: Стефан Павич

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар