Условия за преминаване на специализация в България

Посолството на Република България в Белград би желало да информира за развитието по един от въпросите, поставени по време на срещата на г-н Кирил Петков с БНМ на 8 февруари т. г.

На среща със заместник-министъра на здравеопазването д-р Петър Грибнев, посланик Петко Дойков е поставил въпросът за специализирането на лекари от БНМ в Сърбия в медицински заведения в България. Няколко са условията, необходими за провеждане на такъв тип специализация. На първо място, трябва да бъде премината процедура за признаване на дипломата за висше медицинско образование, ако тя не е издадена от български университет. На второ място, следва да бъде положен изпит по български език, ако кандидатът за специализация не е завършил български университет. На трето място, кандидатът следва да има договор за работа с медицинското заведение в България, където ще протече специализацията. Задължително изискване е, специализантите да работят на пълен работен ден в продължение на целия период на специализацията. Като правило, специализацията може да бъде платена или по държавна поръчка.

Цялата информация, свързана с условията за преминаване на специализация може да бъде намерена на сайта на Министерство на здравеопазването, както и в самата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г.; доп., бр. 88 от 2016 г.), достъпна на следния линк.

Източник: Посолство на Република България в Белград

Фото: pixabay.com

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар