ВИДЕО: По следите на мечката в долината на Ерма и околностите

Най-новите следи и свидетелства за присъствието на кафява мечка в Бурела и Дерекула са доказателство, че този животински вид разширява числеността и територията си.

През втората половина на април в района на селата Врабча и Скървеница са регистрирани първите нападения над домашни животни, за които е „заподозряна“ мечка. Убита е крава с теле и жребче. Ясно се виждат и щетите от навлизането на мечката в местните пчелини.

Кафявата мечка е строго защитен вид и има процедура за компенсиране на причинените от нея щети на животновъдите. Един от тях е Драголюб Стоянов Тавче от с. Скървеница, с когото ФАР проведе разговор.

За статута на мечките в Сърбия и начина, по който може да се реализира правото на обезщетение, в предаването „И селото се пита“ говори д-р Милан Паунович от Природонаучния музей в Белград.

Продукция: Интернет Портал ФАР
2022

Медийното съдържание е създадено в рамките на проекта „Ролята на медиите за укрепване на критичното мислене и обективното информиране на мултинационалните селски общности“.
Това видео е направено като част от Програмата за малки медийни грантове, финансирана от посолството на Съединените американски щати и администрирана от Американския съвет за международно образование.
Изразените тук становища са отговорност на авторите и не отразяват непременно мненията на посолството на САЩ в Сърбия или на Американския съвет за международно образование.

 

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар