Актуална информация за обучение на българи от чужбина в български държавни висши училища

Министерството на образованието и науката на Република Българи (МОН) публикува документи за кампанията по приема на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония, за студенти, докторанти и специализанти в български държавни висши училища съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. и чл. 5, ал. 1 и 4 и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. през учебната 2022 – 2023 година.

В сайта на МОН може да се намери актуална информация за правила за приемане на студенти, докторанти и специализанти за обучение в български държавни висши училища, графици за провеждане на кампанията, таблици за образуване на състезателния бал на кандидат-студентите, справка на служебните лица, отговорни за записването на студентите във висшите училища и настаняването им в студентски общежитияи и др.

Кандидатите могат да се регистрират и да прикачват документи в електронната платформа за кандидатстване: https://higher-edu-app.mon.bg/

Според графика на кампанията за приемане на студенти съгласно ПМС № 103/1993 година, общообразователен тест за кандидати от Сърбия ще се проведе на 4 юли в Босилеград и на 6 юли в Цариброд от 10:00 часа. Специализиран тест за кандидатите от Сърбия за обучение по специалностите „Медицина“, „Фармация“ и „Дентална медицина“ ще се проведе на 5 юли в Босилеград и на 7 юли в Цариброд от 10:00 часа.

Всички подробности могат да се намерят на сайта на Министерството на образованието и науката на Република България.

Източник: mon.bg / ФАР

Фото: pixabay.com

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар