Публична покана за кандидатстване на кандидати за инструктори в Преброяването на населението, домакинствата и жилищата през 2022 г.

Републиканският институт за статистика обявява публична покана към всички заинтересувани кандидати, през периода от 24 юни ( от 9.00 часа) до 3 юли 2022 година (до 20.00 часа) да кандидатстват за работа като инструктори за целите при провеждане на Преброяването на населението, домакинствата и жилищата през 2022 година.

Заинтересуваните кандидати могат да конкурират изключително попълвайки електронно заявление на уеб-сайтовите на Републиканския институт за статистика www.stat.gov.rs и www.stat.gov.rs.

Задачите на инструкторите:

Инструкторите имат задължението да присъствуват на петдневното обучение, да овладеят методологията на Преброяването и работата с апликациите за събиране на данните и отговорността при наблюдаване на работата, да извършат петдневно обучение на кандидатите за преброители и на територията за която са задължени да следят процеса на преброяване, да контролират работата на преброителите, които са им предоставени, да им дават необходимите упътствия и да им помагат при работата и решаването на спорните ситуации по време на преброяването. Един инструктор средно е задължен за ноблюдението на работата на седем преброители.

Период на ангажираност

от 23 август до 31 октомври 2022 г.

Общи условия, които кандидатите трябва да изпълняват:

– да е гражданин на Република Сърбия;
– да има местожителство или регистрирано местожителство в Република Сърбия;
– да има навършени 18 години в момента на попълване на заявлението;
– да има завършено четиригодишно средно образование;
– да не е осъждан с наказание от затвор за най-малко шест месеца, срещу кандидата да не се води следствие и срещу кандидата да не е повдигната наказателна процудура;

Специални условия, които кандидатът трябва да изпълнява:

– да може да работи на компютър (MS Office, интернет) – предвидено е тестиране на кандидата;
– възможност да използва собствения си компютър и да има достъпен интернет по време на периода на анжажираност.

С избраните кандидати се сключва:

– Договор за времетнна и случайна работа (безработни лица, работещи лица с непълно работно време, пенсионери по години) или
– Договор за допълнителна работа (лица работещи с пълно работно време при друг
работодател, съответно работодател, който не е Република Сърбия).

Източник: Общинското управление на Община Цариброд

Фото: Стефан Павич

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар