ВИДЕО: Онлайн медии на български език в Сърбия

В рамките на проекта „Свобода на изразяване, роля в демократичното общество и устойчивост на българoезичните медии в Югоизточна Сърбия“, Интернет Портал ФАР реализира сериал от предавания за печатни, електронни и онлайн медии на български език. На обществеността ще бъдат посочени проблемите, предизвикателствата, медийната свобода, влиянието на властта върху редакционната политика, както и качеството на медийното съдържание, устойчивостта и финансирането на медиите на български език и тяхната роля в демократично общество за значенито на обективно и професионално малцинствено информиране.

В третото предаване представяме онлайн медии.

Онлайн портал „ГЛАС ПРЕСС“ съществува от 2017 г. Основател на медията е гражданско сдружение „Група на либерални, амбициозни и солидарни – ГЛАС“ от Босилеград.

„ТВ ИНФО БОСИЛЕГРАД“ е информационен мултимедиен интернет портал на сръбски и български език със седалище в Босилеград, който съществува от 2018 г. Негов основател е гражданско сдружение „Развитие“.

Мултимедиен интернет портал на български и сръбски език ФАР датира от 2016 година, а ФАР ТВ от 2019 г. Основател е сдружение „Емблема“ със седалище в Цариброд.

В предаването говорят главните редактори на онлайн медии на български език в Сърбия.

Проектът се изпълнява в рамките на Програмата за малки медийни грантове, която се финансира от Посолството на САЩ и администрира от Центъра за медии и реформи в Ниш. Изразените в проекта становища, мнения и заключения не отразяват непременно становищата на ЦМРН и посолството на САЩ, а само на авторите.

Продукция: Интернет Портал ФАР
2022

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар