МОН обяви първо класиране на кандидат-студентите от чужбина

Министерството на образованието и науката на Република България обявява първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно ПМС № 103/1993 г. през учебната 2022/2023 година, включително на приетите в Националната спортна академия „Васил Левски“ – София (без кандидати от Украйна и Република Молдова).

Също така, МОН обяви първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно ПМС № 228/1997 г. през учебната 2022/2023 година, класиране на първенците на випуска (без кандидати от Украйна и Република Молдова), приети за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно ПМС № 103/1993 г. през учебната 2022/2023 година и първо класиране в Националната спортна академия „Васил Левски“ – София на кандидат-студентите от Украйна и Република Молдова за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след придобито средно образование, съгласно ПМС № 103/1993 г. през учебната 2022/2023 година.

В срок от три календарни дни след обявяване на класиранията кандидат-студентите следва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани чрез електронната платформа за кандидатстване на Министерството на образованието и науката. В случай че в тридневния срок не е избрана една от двете възможности, това ще се счита за отказ и мястото ще бъде освободено за второто класиране.

Във второто класиране могат да участват некласираните на първо класиране кандидат-студенти, нови кандидати, както и регистрирани в платформата кандидати, които не са успели да представят всички документи за участие в първо класиране.

В срок от пет календарни дни след обявяване на свободните места, кандидатите могат да заявят участие във второ класиране чрез бутон, с който се генерира нова кандидатура и се получава нов УИН. При натискане на бутона, информацията и документите от некласираното заявление ще бъдат копирани и кандидат-студентът ще има възможност да заяви до 5 желания (чрез бутон за подаване на желания) и да прикачи допълнителни документи при необходимост.

Приетите на първо класиране кандидат-студенти следва да се свържат с висшите училища, за да проверят срока, реда и условията за записване в съответното висше училище. Списъкът със служебните лица от висшите училища, отговорни за записването на студентите и настаняването им в студентски общежития, е достъпен на следния адрес: https://www.mon.bg/upload/31232/Spravka-PMS103-228_sl-lica_14062022.pdf.

Оригиналите на подписаните удостоверения на потвърдилите първото класиране кандидати ще бъдат предоставени на висшите училища след 10.08.2022 г., откъдето кандидатите ще могат да ги получат при записването си за студенти.

Още детайли вижте ТУК.

Източник: МОН

Фото: pixabay.com

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар