Съобщение на българското посолство в Белград във връзка с предстоящите избори

Във връзка с предстоящите на 2 октомври тази година избори за Народно събрание, Посолството на Република България уведомява българските граждани, които желаят да упражнят правото си на глас на територията на Република Сърбия.

В съобщението се казва, че гласоподавател, чийто документ за самоличност е с изтекъл срок на валидност, се допуска до гласуване от секционната избирателна комисия само при представяне на удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Източник: Посолство на Република България в Белград

Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар