На 13 ноември ще се проведат избори за членове на съветите на националните малцинства

На 13 ноември в Сърбия ще се проведат избори за членове на националните съвети на националните малцинства.

23 национални малцинства в Сърбия ще избират членове на националните съвети, от които 19 национални малцинства отговарят на условията за пряко гласуване, сред които е и българското национално малцинство. Чрез електорско събрание ще бъдат избрани членове на националните съвети от 4 малцинства – горанско, македонско, черногорско и хърватско, съобщиха на сайта на Министерството за човешки и малцинствени права и обществен диалог.

Редовни избори за членове на националните съвети се провеждат на всеки 4 години, колкото е мандатът на един състав на националния съвет. Националните съвети като органи на малцинствено самоуправление осъществяват своите правомощия в областта на културата, образованието, информирането и служебната употреба на езика.

Министърът за човешки и малцинствени права Гордана Чомич призова представителите на националните малцинства да продължат да се регистрират в отделния избирателен списък до 27 октомври, след което списъкът ще бъде затворен с точния брой на избирателите, които на 13 ноември ще гласуват.

А. Тодоров

Фото: архив на ФАР

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар