Общинското управление публикува обществена покана за преглед на отделния избирателен списък на националните малцинства

Непосредствените избори за национални съвети на националните малцинства са определени за 13 ноември т.г., а Общинското управление на община Цариброд публикува обществена покана за преглед на отделния избирателен списък на националните малцинства.

Преглед на частта от отделния избирателен списък може да се извърши непосредствено в сградата на Общинското управление на община Цариброд, улица Балканска № 2, в канцеларията на службата по граждански регистър, стая 24 на втория етаж, всеки работен ден от 07:00 до 15:00 часа.

Право на преглед в отделния избирателен списък има всеки, принадлежащ национално малцинство с цел проверка на лични данни, които са вписани в отделния избирателен списък.

Принадлежащи към национално малцинство се вписват в отделен избирателен списък, когато изпълнят общите условия за придобиване на избирателно право, предписани от закона. Вписването в отделния избирателен списък се извършва въз основа на личен иск на принадлежащия към национално малцинство. Искът, в писана форма на предписан формуляр, се подава в Общинско управление, според местопребиваването на гласоподавателя.

Премахване от отделния избирателен списък се извършва въз основа на служебна длъжност или въз основа на иск за премахване, който подписан се подава в писана форма до Общинското управление по местопребиваване.

От Общинското управление канят всички гласоподаватели, които са подали иск за вписване в отделен избирателен списък да проверят дали са вписани в отделния избирателен списък и дали техните данни са верни, а също така канят и всички принадлежащи към националните малцинства, които все още не са се вписали в отделен избирателен списък да се впишат ако искат, за да може на 13 ноември да избират членове на националните съвети.

Вписванията и промените в отделните избирателни списъци могат да се извършват въз основа на решение от Общинското управление Цариброд най-късно до 28. октомври, когато Министерството за правата на човека и малцинствата и социален диалог с решение заключва отделните избирателни списъци, а след заключването на избирателните списъци, вписванията и промените, могат да се извършат до 09 ноември в 24,00 часа, само въз основа на решението от горе посоченото министерство, посочват от Общинското управление.

Източник: Общинско управление на община Цариброд

Фото: Стефан Павич

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар