Школа по пиано за деца в КИЦ „Босилеград”

За първи път КИЦ “Босилеград” провежда музикална школа по пиано за начинаещи. За начало, пет деца до 10 години от Босилеград проявиха интерес за часовете по пиано, информира КИЦ „Босилеград“.

Преподавател е Владан Иванчев от Сурдулица, който като българин от чужбина по 103 ПМС завърши Инструментално изкуство – акордеон, на Инструменталния факултет на Национална музикална академия „Панчо Владигеров” в София с научен ръководител проф. Добромир Митев. В момента е на работа в София и специализира в НМА.

Пианото е дарение на КИЦ-а „Босилеград” от г-жа Жанета Стоянчева от София, а средствата за ограничен брой часове са осигурени по Програмата за подкрепа на организациите на българските общности в Република Сърбия.

Школата за начало е замислена като допълнителен пилотен проект в извънучилищно време и при достатъчен интерес от страна на босилеградските деца и евентуална поява на музикални таланти може да се развие като част от редовната дейност на КИЦ-а.

Източник: КИЦ „Босилеград”

Фото: Владимир Кройф Захариев

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар