Избори за НС: Представяне на кандидатската листа За българите в Сърбия

В рамките на предизборната кампания за равноправно представяне на кандидатските листи за изборите на Националния съвет на българското национално малцинсто, които ще се проведат на 13 ноември, ще бъде представена листата За Бугаре у Србији – За българите в Сърбия.

Тази кандидатската листа на вота ще участва със 17 кандидати, а титуляр е Сладжана Иванов.

1. Сладжана Иванов – психолог от Цариброд,
2. Далибор Миланов – ветеринарен техник от Цариброд,
3. Иван Таков – икономист от Бабушница,
4. Небойша Иванов – юрист от Цариброд,
5. Мая Васов – статистик от Цариброд,
6. Любинко Марков – предприемач от Панчево,
7. Сладжана Соколов – учител от Цариброд,
8. Зоран Андонов – политиколог от Цариброд,
9. Ивица Тодоров – работник от Цариброд,
10. Лиля Соколов – учител от Цариброд,
11. Стратко Пейчев – предприемач от Цариброд,
12. Дамир Таков – ветеринарен лекар от Цариброд,
13. Ирена Дончев – учител от Цариброд,
14. Мирча Сотиров – пенсионер от Цариброд,
15. Анкица Маноилов – търговец от Цариброд,
16. Цветанка Ранчев – счетоводител от Цариброд,
17. Сашко Митов – пенсионер от Цариброд.

Продукция: ФАР ТВ
2022

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар