ВИДЕО: За млекопроизводителите по 240 кг царевица на крава, но не за всички

Някои от производителите на краве мляко в Сърбия могат да получат 240 килограма царевица на крава. Това е безвъзмездна помощ, която ще бъде раздадена на фермери, отглеждащи млечни крави, въз основа на наскоро обявената публична покана.

Условията за получаване на помощта са стопанството да е вписано в Регистъра на земеделските стопанства, да има активен статус и да не притежава повече от 50 млечни крави. Царевица няма да получат стопанствата, които са наели държавна земеделска земя, както и тези, които през предходната година не са предавали мляко на мандрите и не са придобили правото на премия за краве мляко за 2021 г.

Републиканската дирекция за стокови резерви е предвидила общо 15 000 тона за реализацията на тази мярка.

Заявленията за помощ се подават до 23 ноември на адреса на компетентната Селскостопанска съветодателна и професионална служба.

Млекопроизводителите от територията на Пиротски окръг подават заявления на адреса на ССПС Пирот, а производителите от Пчински окръг на адреса на ССПС Враня.

След проверка на данните от заявленията ще се формира ранглиста, която ще зависи и от реда на постъпване на заявленията. В публичната покана е посочено, че млекопроизводителите, чиито заявления бъдат одобрени, ще могат да вземат царевица директно от лицензирани складодържатели, каквито няма на територията на Пиротски и Пчински окръзи, а транспортните разходи от склада до стопанството се поемат от млекопроизводителя.

За тази мярка специално за ФАР говори Зоран Николич, съветник в Селскостопанската съветодателна и професионална служба Пирот.

Журналист: Сергей Иванов
Оператор: Стефан Павич
Монтаж: Микица Костов
Отговорен редактор: Петър Виденов
Продукция: ФАР ТВ
2022

Написал/ла

Сергей Иванов е роден през 1975 година в Димитровград (Цариброд). Завършва Факултет по ветеринарна медицина и професионални курсове по опазване на околната среда, биологично производство и исползване на партиципативни методи в развитие на селските райони. Учредител е на природонаучно дружество „Натура Балканика”, както и на сдружението за развитие на биологично производство „Биобалкан”. От 2002 година активно участва в провеждане на много проекти в сферата на развитие на селските райони и особено в областта на опазването на местните породи домашни животни. Като студент е сътрудник на „Независне новине“ от Баня Лука. Автор е на няколко научни статии за опазване на генетични ресурси и документални филми за местните породи домашни животни. Със супругата си и двете деца отглежда магарета и овце във ферма край Цариброд. От 2018 година работи като журналист-сътрудник на портал ФАР.

Без коментар

Оставете коментар