Към българската етническа група са се самоопределили 5 118 494 души, показват данни от последното преброяване

Към 7 септември 2021 г. – критичният момент на последното преброяване, българската етническа група обхваща 5 118 494, или 84,6 на сто от хората, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. Това съобщи Магдалена Костова, директор на Дирекция “Демографска и социална статистика” в Националния статистически институт на семинар на тема “Преброяване 2021 – Резултати, предаде БТА.

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов акцентира, че данните регистрират как хората се самоопределят.

Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8,4 на сто от отговорилите. Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4,4 на сто от отговорилите хора. Към други етнически групи са се самоопределили 79 006 души, или 1,3 на сто, като само тази група увеличава своя брой от 2011 г., каза Костова.

Хората, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 15 746 (0,3 на сто). Отговор “Не желая да отговоря” са отбелязали 63 767, или 1 на сто от отговорилите.

Костова изтъкна, че негативните демографски тенденции, които наблюдаваме през последните години в България, оказват влияние както върху населението, така и върху всички етнически групи и заради това трите основни етнически групи в страната – българска, турска и ромска, намаляват като абсолютен брой спрямо предишното преброяване. Като относителни дялове структурата се запазва относително непроменена, посочва още БТА.

Източник: БТА

Фото: Стефан Павич

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар