Сдружение „ГЛАС“ – Босилеград обявява конкурс на тема „150 години безсмъртие“

По случай десетата годишнина от основаването си и 150-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, Сдружение „ГЛАС” – Босилеград обявява конкурс за рисунка, стихотворение и есе.

РЕГЛАМЕНТ

Конкурсът е разделен в три тематични и възрастови категории, както следва:

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: Рисунка, посветена на апостола на свободата, Васил Левски.

/I – IV КЛАС/

В тази категория могат да участват ученици от I до IV клас от основните училища в Босилеград и Цариброд, както и ученици от вътрешноста на Р. Сърбия, които принадлежът към българското малцинство! Участниците трябва да изпратят една рисунка, в която да представят изпълнение, творба, посветена на Васил Левски.

Критерии за оценяване: артистичност, емоционално въздействие, атрактивност при изпълнение, оригиналност при подбор на творбата и самостоятелна работа.

ВТОРА КАТЕГОРИЯ: Написване на стихотворение, посветено на Васил Левски.

/V – VIII КЛАС /

В тази категория могат да участват ученици от V до VIII клас от основните училища в Босилеград и Цариброд, както и ученици от вътрешноста на Р. Сърбия, които принадлежът към българското малцинство! Участниците ще могат да представят едно стихотворение във формат Times New Roman 12, разредка 1,5., в обем не повече от една печатна страница на творба.

Творбите трябва да са авторски и да не са публикувани в медийното пространство към момента!

Критерии за оценяване: оригиналност и творчески подход, въздействие, езикова и стилистична култура, художествено майсторство.

 ТРЕТА КАТЕГОРИЯ: Написване на есе, посветено на Васил Левски.

/ I – IV година, Гимназия /

В тази категория могат да участват ученици от I до IV година на Гимназиите от Босилеград и Цариброд, както и техни връсници от вътрешноста на Р. Сърбия, които принадлежът към българското малцинство! Участниците ще могат да представят едно есе в обем до 2 печатни страници във формат Times New Roman 12, раз. 1,5.

Творбата трябва да е авторска и да не е публикувана в медийното пространство към момента!

Критерии за оценяване: формулиране на теза, добре формулирани аргументи, цялостно съставяне на текст, оригинален подход към темата, владеене на книжовните норми!

Рисунките се предават лично в офиса на сдружение „ГЛАС” – Босилеград или се изпращат по поща на адрес:

Сдружение „ГЛАС” – Босилеград, Ул. Добродолски поток б.б., 17540 Босилеград. Стихотворенията и есетата се изпращат в електронен вариант на е–mail: [email protected]

Краен срок за изпращане: 17.02.2023 г.

Всяка творба трябва да съдържа следната информация за участника в конкурса: две имена, място, училище, клас, телефон за връзка!

Конкурсът цели да приобщи младото поколение към великото дело на един от най-ярките герои в историята на България, да укрепи и възпита у подрастващите дух на патриотизъм и любов към българщината!

За да пазим и помним историята си!

НАГРАДЕН ФОНД:

За всяка категория ще бъдат присъдени ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА награда!

ГРАМОТИ за участие ще получат всички участници в конкурса!

Резултатите ще бъдат обявени на 18.02.2023 г.

СДРУЖЕНИЕ „ГЛАС” – БОСИЛЕГРАД ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ИЗПОЛЗВА И РАЗПРОСТРАНЯВА ПОЛУЧЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ С ЦЕЛ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КОНКУРСА! ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБРАБОТЕНИ И ИЗПОЛЗВАНИ ЕДИНСТВЕНО ЗА ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИЗЯВА!

Източник и фото: ГЛАСПРЕСС

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар