Необходимост от представяне на декларация за транзитното преминаване през Сърбия на автомобили, регистрирани с временни номера

Посолството на Република България в Белград информира, че е бил променен начинът и режимът на обработване на леките автомобили, регистрирани с временни номера, които преминават транзитно през територията на Република Сърбия.

По смисъла на новите митнически правила, за превозните средства, които влизат в митническата територия на Република Сърбия, се подава транзитна декларация, а това се отнася за моторните превозни средства с временни регистрационни номера (ZOOL, IT и др.), с които лицата преминават (транзитират) през митническата територия на Република Сърбия, за моторните превозни средства, с временни регистрационни номера (ZOOL, IT и др.), които се внасят в митническата територия на Република Сърбия, с цел пускането им в свободно движение и за моторните превозни средства с временни регистрационни номера (ZOOL, IT и др.), които са натоварени на авто-платформи, независимо дали влизат в митническата територия на Република Сърбия с цел поставянето им в някоя от митническите процедури или само транзитират през Република Сърбия.

Декларацията за транзит на превозното средство през митническата територия на Република Сърбия може да се подаде и в някоя от страните на Европейския съюз (TI документ) или на граничния пункт при влизане в Република Сърбия (НТ документ), а процедурата не предполага събирането на никакви митнически данъци и такси.

Следва да се има предвид, че е необходимо заплащането на такса, която събират спедиторските фирми, извършващи услугата „спедиция“, които са частни юридически лица.

Посолството на Република България в Белград обръща внимание на българските граждани, които преминават транзитно през територията на Република Сърбия, с автомобили, регистрирани с временни номера, задължително да изискват от митническите служители при влизане в страната подаването на въпросната декларация, за да бъдат избегнати възможностите за извършване на митническо нарушение, което се констатира при излизането от Сърбия, информира българско посолство.

Източник: mfa.bg

Фото: Стефан Павич

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар