МВР: Не палете треви и ниска растителност на открито

След като настъпи топлото време, което благоприятства възникването на пожари на открито и бързото им разпространение, от Сектора за извънредни ситуации на МВР отправиха призив към гражданите да не палят треви и ниска растителност в такива райони, особено в близост до обработваеми площи или гори, тъй като съществува опасност от разрастване на пожара, който може да застраши живота на хора и да причини големи материални щети.

Законът за противопожарната защита и други закони забраняват паленето на треви и ниска растителност на открито, изгарянето на стърнища, паленето на отпадъци, както и паленето на огън в горите и на разстояние до 200 метра от края на гората.

„Физическите лица, които нарушават разпоредбите на Закона за противопожарната защита, се наказват с глоби в размер на 10 000 до 50 000 динара, докато глобите за изгаряне на стърнища, растителни остатъци и боклук възлизат на 10 000 динара за физически лица и от 300 000 до 1 000 000 динара за юридически лица“ – подчертават от МВР.

Когато възникне пожар, гражданите са длъжни час по-скоро да уведомят противопожарната служба на телефон 193.

В предстоящия период Секторът за извънредни ситуации, заедно с други отделения на МВР и компетентните инспекции на републиканско и местно ниво, ще засилят надзора и теренните посещения с цел откриване и наказване на безотговорните граждани, които не спазват законовите разпоредби, всичко това с цел намаляване на броя на пожарите на открито и повишаване на сигурността на нашите граждани.

Л. Ф.

Фото: Стефан Павич

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар