На предстоящата сесия на ОС: Финансова помощ за купуване на учебници за ученици от ОУ и приемане на окончателния бюджет на общината

Дневният ред на новата, шеста сесия на местния парламент в Цариброд ще има 11 точки, а председателят на ОС Зоран Джуров казва, че засега е внесено само едно предложение за допълнение. Сред най-значимите точки е тази за приемане на решение за окончателния бюджет на общината за 2023 г. и предложение за финансова помощ за купуване на учебници за ученици от основното училище.

В петък на 21 юни от 10 часа съветниците в царибродския Общински съвет отново ще заемат местата си, за да разгледат между другото няколко интересни точки.

Задължението на новия парламентарен състав е в 6-месечен срок от конституирането му да назначи нов постоянен състав на Общинската избирателна комисия, което ще стане на предстоящата сесия, като кандидатите за председател и зам.-председател и този път ще бъдат излъчени от съветническата група на управляващата Сръбска прогресивна партия.

Съветниците ще обсъдят и проект за окончателния бюджет на общината за 2023 г., а по думите на Джуров приходите в края на годината са около 831 милиона динара, разходите около 744 милиона, така че входящият поток ще бъде по-голям от изходящия с около 86 милиона.

„Когато добавим към тази сума прехвърлените неизразходвани средства от около 23 милиона и средствата по специални консолидирани сметки от около един милион динара, получаваме сума от плюс 111 милиона, която трябва да бъде разпределена при следващия първи ребаланс на бюджета“ – казва Джуров.

За подобряване на положението и качеството на живот на младите хора в община Цариброд през 2024 г. в бюджета са предвидени 2,8 милиона динара. В предложението, което ще бъде обсъдено на заседанието е посочено как ще бъдат изразходвани тези пари – 800 000 динара за проекти на ученическите парламенти, 1,2 милиона динара за младежкото предприемачество, 400 000 динара за проекти на НПО, 300 000 динара за отбелязване на Международния ден на младежта и 100 000 динара за информиране.

Една от най-важните точки е финансовата помощ за купуване на учебници за ученици от Основно училище „Христо Ботев“ в Цариброд.

„Право на финансово подпомагане имат всички ученици, които не са упражнили това право на друго основание. Размерът на паричата помощ е 50% или до 3 милиона максимално. Причината за вземане на такова решение е предоставяне на финансова помощ на родителите на учениците“, казва председателят на Общинския съвет.

За обсъждане е предложено и проекторешение за отдаване под наем на общински апартаменти (два от по 80 кв. м и един от 40 кв. м), които ще бъдат отдадени след публично наддаване за срок от три години.

Л. Ф.

Фото: Стефан Павич

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар