HomePosts Tagged "Поговорки"

Поговорки Tag

От печат излезе книгата „Златни зърна на мъдростта” – сборник от народни пословици и поговорки от Босилеградско, чийто автор е Райчо Василов – Рамнишки от Скопие, по потекло от босилеградскотo село Ярешник. Издател на книгата е Националният съвет на българското национално малцинство в Сърбия. Сборникът, в