HomePosts Tagged "Погранично замърсяване"

Погранично замърсяване Tag

Посланикът на Република България в Белград Петко Дойков проведе среща с министъра на околната среда на Република Сърбия Ирена Вуйович. В рамките на разговора посланик Дойков заяви, че България вече е поставяла въпроса за пограничното замърсяване, и по-конкретно на реките Драговищица и Тимок. С оглед аспирациите