HomePosts Tagged "Почетен приз"

Почетен приз Tag

Представители на Окръжна стопанска камара Пирот участваха в научна конференция „Наука, обучение и практика“ организирана в чест на десетгодишния юбилей на катедра „Регионално развитие“ към Държавния университет за национално и световно стопанство (УНСС) в София. На конференцията присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството на Република