a
HomePosts Tagged "Администрация"

Администрация Tag

Транспарентност Сърбия публикува резултатите от изследването, което е направено с цел да определи т. нар. Индекс за прозрачност на местното самоуправление, въз основа на който да оцени и класира общините, градовете и градските общини в Сърбия. От възможните 100 точки местните самоуправления в Сърбия са

Държавната агенция за българите в чужбина определя нови правила за работа с кандидат-заявителите при подаване и получаване на удостоверения за български произход. Първото, което трябва да знаят кандидат-заявителите, е че подават документи за удостоверение за български произход само на административното гише на Агенцията или чрез Консулски

   Стартира проектът „Устойчиво развитие  и интегриране като фактор за преход към демокрация и пазарна икономика”, който се финансира от Министерството на външните работи на Република България и община Босилеград. Той се реализира от страна на Центъра за култура „Босилеград” и Община Перник, Р. България.